1.  YENİ DOĞAN ÇOCUĞUN NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYIT EDİLMESİ

 

 

 • Yeni doğan çocuklar doğum olayından itibaren 1 ay içerisinde çocuğun anne veya babası,anne-baba ölü ise vasisi tarafından Nüfus Müdürlüğüne bildirimde bulunulacaktır.
 • Bildirimde, müracaat eden anne veya babanın kimliği ile var ise İlgili Hastaneden verilen doğum raporu yeterli olacaktır.
 • Doğum olayı resmi nikah tarihinden önce gerçekleşmiş ise anne ve baba'nın birlikte müracaat etmesi gerekmektedir.
 • 1 ay'dan sonra yapılan bildirimlere para cezası uygulanır.
 • Nüfus kütüklerine 6 yaşına kadar kayıt edilmemiş olan çocukların yaş tespiti için Nüfus Müdürlüğüne getirilmeleri gerekmektedir.
 • Nüfusa kayıtlı olduğu yerin dışında ikamet edenler bulundukları yerdeki Nüfus Müdürlüğüne başvurarak çocuklarını yazdırabilirler

 

2.   NÜFUS CÜZDANI YENİLEMEK VEYA KAYIPTAN CÜZDAN ALMAK

 

 

 • İkamet ettiği Mahalle/Köy Muhtarından,çalışıyor ise çalıştığı Kurumdan resimli "Nüfus Cüzdanı Kayıp ve Değiştirme Belgesi"yaptıracaklardır. Belgeye yapıştırılan ve Nüfus Müdürlüğüne getirilecek olan iki adet resmin son altı ay içerisinde önden, başı açık,Devrim İlkelerine uygun,sivil giysiler içerisinde çekilmiş olması gerekir. (Kadınların alın ve yüzleri açık olmak koşulu ile başörtülü fotoğrafları kabul edilebilir.) . Nüfus cüzdanı,reşit olanların kendisine,reşit olmayanların anne,baba veya vasisine imza karşılığında verilir.
 • Nüfus cüzdanını kaybedenlere para cezası uygulanmaktadır.
 • Fotoğrafsız olan cüzdanlarını değiştirip fotoğraflı olarak cüzdan almak isteyenlerin veya yıpranmış olan cüzdanlarını değiştirmek isteyenlerin eski cüzdanlarını cüzdan kayıp ve değiştirme belgesi ile birlikte Nüfus Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

3.  EVLENME

 

 
 • Evlenme bildirimi,evlenmeyi yapan makam (Belediye veya Köy Evlendirme Memurluğu) tarafından 1 ay içerisinde Nüfus Müdürlüğüne bildirilir.
 • Süresi içerisinde bildirimde bulunmayan Evlendirme Memurlarına da para cezası  uygulanır.

 

4.  ÖLÜM

 

 • Vefat eden vatandaşlarımızın ölüm tutanakları bulundukları yerin durumuna göre ilgili kurumlar tarafından ölüm tutanakları hazırlanarak nüfus cüzdanı da eklendikten sonra 10 gün içerisinde ilgili Nüfus Müdürlüğüne gönderilir.
 • Şehir'de vefat eden vatandaşlarımızın ölümü Hastane,Sağlık Ocağı,Belediye tabipliği tarafından, Adli vakalar sonucu vefaat edenlerin ölümü ise Cumhuriyet Savcılığı tarafından Nüfus Müdürlüklerine bildirilir.

 

5.   NÜFUS VE AİLE KAYIT ÖRNEKLERİNİN ALINMASI

 

 • Nüfus Kayıt örnekleri dilekçe karşılığında,kaydın sahipleri veya bunların eşleri ve veli,vasi, vekilleri ile ikinci dereceye kadar hısımları alabilirler.

 

6.   BOŞANMA

 

 • Boşanma kararını veren mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğü, kesinleşen kararları 1 ay içerisinde mahkemenin bulunduğu yer Nüfus Müdürlüğüne göndermekle yükümlüdür.

 

7.   TÜRK VATANDAŞLIĞINA ALINMAK İSTEYENLER

 

 • Türkiye'de 5 yıl süre ile aralıksız olarak ikamet edenler ve belirli bir iş ile meşgul olanlar ikamet tezkeresi, Sağlık Kurulu Raporu, Pasaportun Türkçe'ye çevrilmiş noter tasdikli sureti,herhangi bir işte çalıştığını gösterir belge ve iki adet resim ile birlikte İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne başvuracaklardır.

 

8.   EVLİLİKTEN SONRA KIZLIK SOYADINI KULLANMA İSTEĞİ

 

 • Evlilikten sonra eşinin soyadı ile birlikte kendi kızlık soyadını da kullanmak isteyenler evlilik esnasında ilgili evlendirme memurluğuna veya evlilikten sonra ilgili Nüfus Müdürlüğüne dilekçe ile başvuracaklardır.